Lord Chesterfield

Znanje kao i sat drži u džepu; nemoj ga izvlačiti samo zato da pokažeš kako ga imaš.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate