Ivo Andrić

Neostvariv san je postao sadržaj mog života.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate