Tales

Mnoštvo riječi ne ukazuje na mnoštvo znanja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate