Lav Tolstoj

Velika je snaga u onoga čoveka koji ume da prećuti i onda kad ima pravo.

Lav Tolstoj

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate