Lav Tolstoj

Velika je snaga u onoga čoveka koji ume da prećuti i onda kad ima pravo.

Lav Tolstoj