Ivo Andrić

Jadan je onaj koji mora nekoga poniziti da bi sebe uzdigao.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate