Alphonse Karr

Brak iz računa je zajednica ljudi koji nikada ne mogu računati jedno na drugo.