Albert Camus

Umjetnost živi unutar prepreka koje sama sebi postavlja, a umire unutar tuđih.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate