Janez Drnovšek

Što je život – trpljenje. Mora li biti tako? Mora. Je li moguć život bez trpljenja? Nije.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate