Abraham Lincoln

Što god da jeste, budite dobri u tome.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate