Antoine de Saint-Exupéry

Čovjek ispravno vidi srcem – ono što je bitno, oku je nevidljivo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate