John Billings

Ništa nije tako lako naučiti kao iskustvo, i ništa nije tako teško kao primijeniti ga.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate