Philip Kotler

Jeftina kvaliteta je skupa, dobra kvaliteta je jeftina.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate