Aristotel

Podređeni će se pobuniti da bi bili isti kao i drugi, a oni koji su isti, pobunit će se da bi bili superiorniji od drugih: to je uzrok svim prevratima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate