Rudjard Kipling

Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate