Gretta Brooker Palmer

Sreća je nusprodukt pokušaja da se nekog drugog učini sretnim.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate