Aristotel

Pisac mora biti glumac koliko god mu je to moguće.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate