Jackson Brown

Naš karakter je ono što radimo kad mislimo da nas nitko ne gleda.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate