Franjo Saleški

Velike prigode da služimo Bogu jesu rijetke: a one malene se stalno pojavljuju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate