Mirko Kovač

Dobre knjige moraju se dugo čitati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate