Ivan Aralica

Strpljivost je potrebna ako užitka nema, ako se čeka da užitak dođe ili ako se ne zna, ili da ga do kraja posla neće biti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate