Anthony de Mello

Ne vidiš osobe i stvari onakvima kavim jesu, već takvima kakav si ti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate