Louise Lambrichs

Riječi, koliko god bile šifrirane, izdaju na drugi način. One govore. I katkad, što manje kažu više otkriju. Ali uvijek govore o individualnoj priči koja a priori ne zanima nikoga, pogotovo ne cijelo čovječanstvo; a pojedinačnoj patnji iz koje izrastaju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate