George Iles

Sumnja je početak, a ne kraj mudrosti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate