Winston Churchill

Najviše se laže u ljubavi, u lovu i u predizbornoj kampanji.