Jean Jacques Rousseau

Čovjek je rođen slobodan, a posvuda je u okovima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate