Pindar

U olujnim noćima dobro je da brod ima dva sidra.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate