John Ray

Milosrdni daju na vratima, a Bog svoj dio dodaje na prozoru

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate