Joseph Ratzinger

Samo je bračni čin dostojan začeća čovjeka.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate