William Wordsworth

Najbolji su dijelovi dobroga ljudskog života maleni, bezimeni, zaboravljeni činovi dobrote i ljubavi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate