Sofoklo

Sve u svoje vrijeme.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate