Stanislav Jerzy Lec

Sve treba posvetiti čovjeku. Samo ne druge ljude.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate