Antun Radić

A čovjek bez Boga i duše ne može biti zdušan, a potom ni pravedan.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate