Siddhārtha Gautama Buddha

Moć volje prelazi u snagu tijela.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate