Mick Jagger

Očigledno posjedujem neki čudni animalni magnetizam. Teško mi je skrenuti pogled sa sebe.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate