Lin Yutang

Ovo smatram osnovnom funkcijom humora: izmijeniti karakter misli.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate