Alojzije Stepinac

Ništa me neće prisiliti da prestanem ljubiti pravdu, ništa me neće prisiliti da prestanem mrziti nepravdu, a u ljubavi prema svome narodu ne dam se ni od koga natkriliti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate