Hélène Cixous

Rane mogu biti fatalne ili s vremenom srastati u ožiljke. Takvi ožiljci pričaju priče.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate