George Bernard Shaw

Lažno je znanje štetnije od neznanja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate