Moses Ben Maimon

Filozofija je najviši oblik mišljenja, iako tamo gdje ne pruža odgovor, prazninu može popuniti objava.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate