Miroslav Dolenec Dravski

Krupnim koracima mogu ići naprijed samo oni koji žive na velikoj nozi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate