George Sand

Um traži, ali srce nalazi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate