Platon

Cijena koju dobri ljudi plaćaju za to što ne sudjeluju u javnim zbivanjima je to da njima vladaju pokvareni ljudi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate