Mahatma Gandhi

Čovjek je utoliko manji patriota ukoliko je slab kao pobornik ljudskih prava.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate