Toma Akvinski

Liječnik postoji da ljudi budu zdravi, privrednik da svega što treba za život bude dovoljno osigurano, učenjak – da se živi po ispravnim načelima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate