Mahatma Gandhi

Život bez načela je brod bez kormila.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate