Kritija

Onaj koji će sve napraviti da ugodi prijateljima pretjeranom uslužnošću, neće napraviti ništa drugo do budućeg gubitka prijatelja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate