Norman Mailer

Kada ti se prijatelj vije visoko, ne prilazi mu dok te ne potraži.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate