John Kenneth Galbraith

Kad su najmanje sigurni, ljudi obično postaju najviše dogmatični.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate