George Saros

Zbog nepredvidljivosti tržišta uvijek treba imati više spremnih scenarija.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate