Dale Carnegie

Glavnu riječ nastojete prepustiti sugovorniku.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate